Reinspikka tømrere!

Tømrere….. Vi liker det ordet.

Det bærer i seg alle de tradisjonsrike elementene vi ønsker å bli assosiert med. Godt, gammelt håndverk. Realt, ærlig og ekte.

Vi bygger hus til folk, nytt og flott. Og vi restaurerer og rehabiliterer, fører gamle hus tilbake til fordums prakt og stolthet.

Det er levebrødet vårt.