Unngå skader på boligtak – tekk om i tide og velg riktig løsning

«28-35 % av alle bygningsskader som SINTEF Byggforsk har registrert de siste 50 årene involverer tak. Mange av disse gjelder fuktskader over lang tid som skyldes at man ikke tidsnok har gjort grundige vurderinger av behov for fornying.»  – Sintef.no Tak-kampanje alt inkludert , arbeid og materialer : • ZANDA Protektor betong takstein fra MONIER. …

Unngå skader på boligtak – tekk om i tide og velg riktig løsning Les mer »