Energirådgivning

Daglig leder i Drage Bygg er kvalifisert Energirådgiver. 

Lurer du på hvilke energitiltak du bør gjennomføre i boligen din? Svarene får du ved å leie inn  oss for å kartlegge tilstanden på boligen, gi den et energimerke og lage en plan med tiltak som vil redusere energibruken.

Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre. Enova  støtter en rekke av tiltakene, se mer på ENOVA.no

Du kan også få støtte til energirådgivning i din fritidsbolig.