HMS

Et godt nivå innen Helse, Miljø og  Sikkerhet (HMS) er et felles ansvar og forutsetter at våre ansatte lojalt følger opp selskapets retningslinjer. 

Den enkeltes helse, et godt arbeidsmiljø, ingen negativ påvirkning på det ytre miljøet og en sikker arbeidsplass er de viktigste fokusområder innen HMS området. 

Ved å levere arbeid med høy kvalitet vil vi oppnå vår målsetning om å være en foretrukket leverandør til våre kunder, styrke selskapet økonomisk og dermed skape trygge arbeidsplasser for våre ansatte. 

 

Helse

Våre medarbeidere er selskapets viktigste ressurs og en god helse er vårt viktigste redskap. 

Vi jobber derfor aktivt, gjennom HMS-systemet, for å forebygge helseskader og ulykker og skape trivsel på arbeidsplassen. 

Opplæring og aktiv bruk av personlig verneutstyr er noen av virkemidlene som brukes for å nå målene. 

Miljø

Et godt arbeidsmiljø er et viktig element i arbeidet med å forebygge skader og ulykker. 

Vi skal være ærlige og åpen i all kommunikasjon med ansatte og respektere hverandre. Omtanke for arbeidsmiljøet skal prege vårt arbeid og våre ansattes trivsel skal være et virkemiddel til å rekruttere og beholde den kompetanse som er nødvendig for å sikre fornøyde kunder. 

Drage Bygg  arbeider aktivt for at det ikke skal oppstå skader og ulykker som har negativ påvirkning på miljøet og at farlig avfall blir tatt hånd om på riktig måte. 

Vi arbeider aktivt for å redusere alle typer utslipp, og miljøgevinsten vurderes alltid ved valg av metoder og anskaffelser av nytt materiell. 

 

Sikkerhet

Arbeidet med sikkerhet både for våre medarbeidere og omgivelsene rundt oss, prioriteres høyt. 

Vi har en målsetning om 0 skader og 0 utslipp. Sikkerhet skal prioriteres på linje med produksjon, teknikk og økonomi. 

Vi skal alltid ha tid til å utføre jobben på en sikker måte.