Renovering

Rehabilitering av gamle hus stiller store krav til oss som håndverkere. Det er da vår fagkunnskap virkelig blir satt på prøve.

For oss handler det helt og holdent om å ha respekt for det opprinnelige. Om ydmykhet, om kjærlighet til faget. At man skal ha et trenet øye for bevaringsverdige detaljer, er selvsagt. 

Vel så viktig er det når alt dette kombineres med dagens krav til tekniske løsninger. Da kommer man ikke utenom spesialkompetanse. 

Eksempler er nytt tak, utskifting av vindu, etterisolering, ny kledning, endret planløsning, fornye kjøkken eller bad, og mye mer… 

Planlegging og gjennomføring av renoveringsprosjekter blir best med kreative og kunnskapsrike fagfolk, det har vi i Drage Bygg.